Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Statisztika
Munkaerő-piaci programok
Munkaerő-piaci szolgáltatások
Támogatások
Hatósági tevékenység
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Minőségirányítás
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Pályázat vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevételére 2018Nyomtatás

MÓDOSULT A VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA és a KÉRELEM nyomtatvány

2018.05.23.


 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály által meghirdetett vállalkozóvá válást elősegítő támogatás pályázati felhívása módosításra került az alábbiak szerint:
A pályázati felhívás X. fejezet 4. pontja az alábbi szövegre módosul:
 
Támogatás annak nyújtható, aki…
4.       vállalja, hogy gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködik, tagi jogviszonyban (kivéve az egyszemélyes Kft. ügyvezetői tisztsége esetén, ha a pályázó az ügyvezető tisztséget, mint egyedüli tag megbízási jogviszonyban látja el)
 
A kérelem nyomtatvány 11. pontjának nyilatkozata törlésre került.
 
A kérelem és pályázat dokumentumai egyéb vonatkozásban változatlanul érvényesek, a módosítás mást nem érint.


Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:
aki álláskereső és amennyiben tőkejuttatásra nyújt be pályázatot, a járási hivatal foglalkoztatási osztálya legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartja, vagy aki rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és
aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel  egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás/egyszemélyes Kft. személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő vállalkozáshoz csatlakozással), vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

 

A vállalkozás indítását elősegítő támogatások formái:

 1. Pályázat benyújtásával igényelhető a legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatási támogatás, amely vissza nem térítendő formában igényelhető, kivéve ha a pályázó induló készletre is igényel támogatást, akkor a készlet költségeire eső támogatás összege csak visszatérítendő formában igényelhető!
 2. Kérelem benyújtása alapján
  a) álláskereső részére
  b) a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő részére
  igényelhető legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás.

 

A két támogatási forma együttesen is igényelhető, de ebben az esetben egyidejűleg kell a kérelmet és a pályázatot benyújtani, amelyek elbírálására egymástól függetlenül kerül sor. A kérelemben megjelölt támogatásról mérlegelési jogkörében a járási hivatal, a pályázatban szereplő tőkejuttatás odaítéléséről mérlegelési jogkörében a kormányhivatal dönt.

 

A pályázati úton igényelhető tőkejuttatás nyújtása esetén a támogatás további feltételei:

 

 •  a beruházás költségének legalább 20%-át elérő saját forrás megléte, amely pénzösszeg rendelkezésre állásáról banki igazolás becsatolása szükséges,
 • a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi biztosíték megléte. Anyagi biztosítékként egyéni vállalkozást indító pályázó esetében, ahol a vállalkozó korlátlan felelősséggel tartozik a vállalkozás kötelezettségeiért a pályázónak elégséges valamennyi fizetési számlájára vonatkozó felhatalmazói nyilatkozat, más önfoglalkoztatási formák esetében tehermentes ingatlan fedezet felajánlása vagy készfizető kezesség vállalása  (2 személy) vagy bankgarancia vagy biztosítói kezesi kötelezvény fogadható el.
 • A vállalkozási tevékenység fenntartása legalább 3 évig
 • A tőkejuttatás támogatás új tárgyi eszközök, berendezések, gépek beszerzésére, ingatlan vásárlására, Kft. alapítása esetében törzstőke befizetéséhez, valamint a teljes fejlesztési bruttó költség legfeljebb 25 %-a erejéig indulókészlet vásárlására is fordítható
  A Pályázati dokumentációval, Kérelem nyomtatvánnyal kapcsolatos további információ kérhető a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, illetve az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatársaitól

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 3100 Salgótarján, Alkotmány út 11.
Tel.: (32) 310-327 Fax.: (32) 310-327 E-mail: foglalkoztatas.foosztaly@nograd.gov.hu