Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Statisztika
Munkaerő-piaci programok
Munkaerő-piaci szolgáltatások
Támogatások
Hatósági tevékenység
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Minőségirányítás
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Pályázati felhívás vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra 2016Nyomtatás

A Nógrád Megyei Kormányhivatal

 

PÁLYÁZATOT HIRDET


az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére.


A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható:

  1. akit a Járási Hivatallegalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántart, vagy aki rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és
  2. vállalja önmaga foglalkoztatását munkaviszonyon kívüli tevékenységgel legalább 3 évig, és ezt egyéni vállalkozás keretében, vagy új induló társas vállalkozás keretében, vagy egy működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, vagy mezőgazdasági őstermelőként valósítja meg

 

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája, mértéke:
Legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás igényelhető PÁLYÁZATI formában


  • 2 millió forint vissza nem térítendő, és 1 millió forint visszatérítendő támogatásként,
  •  amennyiben a pályázó induló készletre is igényel támogatást, úgy a készlet költségeire eső támogatás összege csak visszatérítendő formában igényelhető!

 

A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása:


A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően elkészített PÁLYÁZATOT1 db eredeti és 1 db másolati példányban, a kötelező mellékleteket csatolva lehet a NógrádMegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (3100 Salgótarján, Alkotmány út 11.) személyesen vagy postai úton a pályázati felhívás közzétételétől folyamatosan a támogatási keret rendelkezésre állásáig, de legkésőbb 2016. szeptember 15-ig.


Nógrád Megyei Kormányhivatal

Nógrád Megyei Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 3100 Salgótarján, Alkotmány út 11.
Tel.: (32) 310-327 Fax.: (32) 310-327 E-mail: foglalkoztatas.foosztaly@nograd.gov.hu