Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Pályázatok
Statisztika
Munkaerő-piaci programok
Munkaerő-piaci szolgáltatások
Támogatások
Hatósági tevékenység
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Minőségirányítás
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Pályázati felhívás az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére.Nyomtatás

A Nógrád Megyei Kormányhivatal

 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a által biztosított jog alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire, nyílt

PÁLYÁZATOTHIRDET

álláskeresők vállalkozóvá válást elősegítő támogatás igénybevételére. A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható:

  1. akit a Járási Hivatal legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántart, vagyaki rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül, és
  2. vállalja önmaga foglalkoztatását, és ezt egyéni vállalkozás keretében, vagy új induló társas vállalkozás keretében, vagy egy működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, vagy mezőgazdasági őstermelőként valósítja meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája, mértéke:

Legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás igényelhető PÁLYÁZATI formában

§  2 millió forint vissza nem térítendő, és 1 millió forint visszatérítendő támogatásként,

§  amennyiben a pályázó induló készletre is igényel támogatást, úgy a készlet költségeire eső támogatás összege csak visszatérítendő formában igényelhető!

 

Jelen pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9—17. o.) (a továbbiakban: 1408/2013/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

 

A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása:

A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően elkészített PÁLYÁZATOT 1 eredeti példányban, a kötelező mellékleteket csatolva lehet benyújtani legkésőbb 2015. augusztus 31-ig a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához (3100 Salgótarján, Alkotmány út 11.) személyesen vagy postai úton az alábbi ciklusok szerint:

·         1. pályázati ciklus: 2015. május 12-től           2015. június 30-ig

·         2. pályázati ciklus: 2015. július 01-től            2015. augusztus 31-ig

 

A részletes Pályázati felhívás és Pályázati dokumentáció átvehető, és a pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán (Salgótarján, Alkotmány út 11., telefon: 32/521-050), valamint letölthető a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya honlapjáról (http://nograd.munka.hu, Pályázatok címszó alatt) 2015. május 12-től.

 

                                                                                                    Nógrád Megyei Kormányhivatal
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 3100 Salgótarján, Alkotmány út 11.
Tel.: (32) 310-327 Fax.: (32) 310-327 E-mail: foglalkoztatas.foosztaly@nograd.gov.hu